Algemene voorwaarden

Artikel1. Algemeen

De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor bestellingen die via de webshop www.littledeer.be worden geplaatst. Deze webshop is eigendom van CVBA De Ruisbroekmolen  met ondernemingsnummer 0546 820 474 en maatschappelijke zetel te 3360 Bierbeek, Ruisbroekstraat 18A ( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ).

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden.  Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

 

Artikel 2. Aanbod en bestelling

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod.

 

Artikel 3. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

De kosten voor verzending worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, overschrijving. Bedrijven kunnen betalen op factuurbasis indien hiervoor op voorhand afspraken zijn gemaakt.

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag.

 

Artikel 4. Levering

Levering is enkel mogelijk in Europa.

Bij het maken van je bestelling kies je zelf de manier van levering, gewoon tot aan de voordeur van je thuis of op kantoor. Indien je weinig thuis bent, kan je uiteraard het adres van je buurman of familie opgeven. Of een pakje rechtstreeks naar iemand laten sturen als het een cadeautje is.

In België kan je ook kiezen voor een Bpost Cubee pakjesautomaat 24/7 of een Bpost afhaalpunt. Je kan deze keuze instellen van zodra je de bevestigingsmail ontvangen hebt van Bpost. Je kiest makkelijk zelf wat voor jou het beste uitkomt. De levering van het bestelde artikel in België kan ook door ophaling op de maatschappelijk zetel na het maken van een afspraak.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 8 dagen na ontvangst van de betaling. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. De leveringstermijn is afhankelijk van de bestelling. Er wordt naar gestreefd om het product binnen 3 werkdagen op te sturen. Bij sommige bestellingen kan dit echter langer duren. U mag altijd contact met ons opnemen om naar de exacte leveringtermijn te vragen.

 

Artikel 5. Herroeping

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. De verzendingskosten worden niet terugbetaald.

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggestuurd per post. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: CVBA De Ruisbroekmolen – Ruisbroekstraat 18A  3360 Bierbeek. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. De verkoper zal het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbeschadigd en ongeopend is en zich in de originele verpakking bevindt.

 

Artikel 6. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan de verkoper of een mail naar nena@littledeer.be. De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen.

 

Artikel 7.  Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen.

 

Artikel 8. Persoonsgegevens

De verkoper zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De verkoper neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.  De klant heeft, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van hackers of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

 

Artikel 10. Links

De site www.littledeer.be kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft de verkoper geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.